Fysioterapi i Verdal

Våre fysioterapeuter kan hjelpe deg med behandling og forebygging av skader og sykdommer som gir smerte eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Behandlingen baserer seg på en grundig undersøkelse og vurdering av dine problem og hva du selv ønsker hjelp til.

Målet er at du skal kunne utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre din helse.

Arbeidsområder